Redovisning

 

Vi sysslar med siffror och transaktioner.

Allt fler mindre företag väljer att koncentrera sig på det som de kan bäst.
Ge dig själv mer tid till kärnverksamheten så tar TRIO hand om din redovisning.

TRIO blir din förlängda arm och vi känner oss därför som en del av din verksamhet. Om du ger oss förtroendet att sköta bokföring och redovisning så ska vi göra allt för att lätta på din ansvarsbörda.

Det viktiga är att du vet att det fungerar som det ska. Att rapporter och redovisningar sköts per automatik, att momsen betalas in i tid och att verifikationerna registreras på rätt jobb.

Du ska egentligen kunna ställa klockan efter oss. Så punktliga är vi i vårt jobb att sköta våra kunders ekonomi.

När du driver bolaget hjälper vi dig med allt annat som t.ex:

Bokför och registrerar verifikationer, leverantörs- och kundfakturor
Hjälper dig att fakturera
Upprättar dina skattedeklarationer
Sköter löner och kontrolluppgifter
Upprättar månadsrapporter och periodbokslut
Upprättar årsbokslut samt årsredovisning
Upprättar koncernrapportering
Deklarerar för ditt bolag och för dig som ägare
Gör budget och lönsamhetsanalys
Handhar bolagsärenden som t ex styrelseändringar, nyemission samt skatte- och avgiftsregistreringar

Siffror